เลือกหน้า

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. ร่วมออกเยี่ยมราษฎร ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางประเสริฐ ศรีสุข บ้านเลขที่ 103 หมู่ 1 ต.หนองบัว
2. นายธนวันต์ สงวนพงษ์ บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว
3. นางสงวน วงค์สุวรรณ บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 6 ต.หนองบัว
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมกระเช้า ถุงยังชีพ ผ้าขนหนู ที่นอน มุ้ง และของใช้ที่จำเป็น