เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2563 อำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ
เครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.เด็กชายศิวกร ป้องพุฒ ศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลนาดี  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้ 3,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ 1 ชุด
2.เด็กหญิงสลิลทิพย์ การะเกตุ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้ 3,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ 1 ชุด
3.เด็กชายณัฐวุฒิ วงละคร โรงเรียนบ้านหนองแหน  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้ 3,000 บาท  สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ 1 ชุด และถุงเท้านักเรียนจำนวน 3 คู่
4.นางสาวภาวิดา ชิมชม โรงเรียนมณีเสวตอุปภัมถ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้ 1,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ 1 ชุด
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น