เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 14 ราย ดังนี้
1.นางสาวบุญทิพย์
2.นายปรีชา
3.นางสาวสุภาวดี บุญราช
4.นายศุภชัย แก้วหนองเสม็ด
5.นางแดง จันคง
6.นางสาวปรานี นนทแก้ว
7.นางหุ้น ไชยบาล
8.นางพลับ ฉางแก้ว
9.นายธเนศ ขุนแผ้ว
10.นางหนูริน เทพจิตร
11.นางเปี้ยน เพชรแก้ว
12.นายเจริญ ยวนทอง
13.นายหว่าง ฝุ่นแก้ว
14.นางจ้าย กาพย์เกิด