เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไป
ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 68 ยูนิต (คิดเป็น 23,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 14 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ณ ห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี