เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบูรณาการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 20 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4.กางเกงลำลอง 360 ตัว
5. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมูที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร