เลือกหน้า

วันที่ 20 เมษายน 2564 กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนายอำเภอหนองม่วงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 4 ชุด ในเขตพื้นที่ตำบลชอนสารเดช ตำบลยางโทน และตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี