เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงแรมวังใต้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 47 ยูนิต (คิดเป็น 16,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 ราย
และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 7 ราย ณ ห้องไชยา โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี