เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.) นางไฮ สท้านมานมิน อายุ 86 ปี  ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยกระดูกสะโพกขวาหัก มีอาการแทรกซ้อนทางปอด มีแผลกดทับ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  
2.) นายถนอม ไพจิตร อายุ 68 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตซีกขวา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 6 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่