เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้นายสุเชาว์ ทูโมสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระและพนักงานของทางบริษัทฯ เข้าร่วม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 93 ราย ได้รับโลหิต จำนวน
84 ยูนิต (คิดเป็น 29,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 21 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 6 ราย