เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการออกหน่วย
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ จำนวน
50 ชุด และมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 335 อัน ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
ในโครงการนี้ด้วย