เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ
แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอกระนวน ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และ ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางเจียมจิตร พิมพ์แสง บ้านเลขที่ 157/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
2.นางมุกดา บุญชู บ้านเลขที่ 290 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
3.นางบัวลอย ชมบัว บ้านเลขที่ 345 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน