เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และ ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางสุภาพร ชานันท์ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
2.เด็กหญิงสุภาภรณ์ มั่งคั่ง บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
3.นายจินดา บุญทองศรี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี