เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2563 ต.บางยาง อ.บ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้ยากไร้ รายนายพริ้ง โอชาวงษ์ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้สนับสนุนเงิน
จำนวน 120,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้านกาชาดหลังนี้  ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวน 2 ชุด ให้แก่ครอบครัวของนายพริ้ง โอชาวงษ์ ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาในพื้นที่
อำเภอบ้านสร้าง ที่ได้ร่วมกันเสียสละแรงกาย ทุนทรัพย์ และให้การสนับสนุนการสร้างบ้านกาชาดหลังนี้ เป็นอย่างดียิ่ง