เลือกหน้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 1 ครอบครัว ราย นางสาวชนาพร สีขาว อายุ 15 ปี ที่ต้องหยุดเรียนเพื่อดูแลมารดาที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย และน้องๆที่อยู่ระหว่างวัยเรียน อีก 3 คน บิดาเป็นผู้หารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวเพียงคนเดียว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เป็นต้นเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองตราด อสม. เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้ประสานขอยืมเตียงสำหรับคนไข้จาก รพ.สต.หนองคันทรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วยเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนางสาวชนาพร ด้วย