เลือกหน้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางบุณณฎา เทพวรชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมการปรับสภาพห้องน้ำแก่ครอบครัวนางสาวดวงกมล ตะพองมาส อายุ 60 ปี ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด เหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนางสาวดวงกมล ตะพองมาส จำนวน 1 ชุด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว