เลือกหน้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 146 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 119 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 19 ราย อวัยวะ จำนวน 18 ราย และอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 11 ราย ในเวลาต่อมา นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน