เลือกหน้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ โดยมีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 97 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 75 ราย ได้โลหิตจำนวน 33,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ จำนวน 9 ราย โดยมีนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ในครั้งนี้ด้วย