เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 176 ราย ได้โลหิตจำนวน 107 ราย/ยูนิต คิดเป็น 48,150 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 21 ราย อวัยวะจำนวน 21 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 4 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้