เลือกหน้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร นำชุดเครื่องนอน และชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวนายเชศฐ์  ทองศรี ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช(ซึ่งประสบวาตภัย)