เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพฤหัสบดีที่  23 มกราคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563 ” ณ ตำบลหนองธง  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง จำนวน  3  ราย
1.นางพุ่ม   ขวัญนุ้ย  อายุ   84  ปี    บ้านเลขที่   203  หมู่ที่  2  ตำบลหนองธง   อำเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง    
2.นางหลิม๊ะ หน็องมาก  อายุ   85  ปี    บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่  2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง          
3.นายผาด    น้อยทับทิม  อายุ   91  ปี    บ้านเลขที่   177  หมู่ที่  2  ตำบลหนองธง   อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง              
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป