เลือกหน้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธรจัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้กับผู้กักตัวที่ยากไร้ จำนวน 500 กล่อง ณ พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช