เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดทุ่งเซียด และโรงแรมดิโอวาเลย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี พระภิกษุสงฆ์  พนักงานโรงแรมดิโอวาเลย์ และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 68 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 53 ยูนิต (คิดเป็น 18,550 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย และมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา  จำนวน 9 ราย ณ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี