เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  22 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะอื่นๆร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด 73 ราย ผ่านการคัดกรอง 66 ราย ปริมาณโลหิต
ที่ได้จำนวน 66 ยูนิต  พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 1 ราย และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 2 ราย