เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  17 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสาววิลาวัลย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะอื่นๆร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ณ อำเภอศิลาลาด โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด 136ราย ผ่านการคัดกรอง 123 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้จำนวน 123 ยูนิต  พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 8 ราย  ครบ 16 ครั้ง 2 ราย