เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี เลขานุการ,เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 และคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
ณ  ค่ายมหาจักรีสิรินทร  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น จำนวน  37  ราย​ ไม่ผ่าน​การคัดกรอง​  12  ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
จำนวน​  16,650 ซีซีกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย