เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เดือนมกราคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวนัยนา  ศรีเร  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักราชการทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น
59 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี