เลือกหน้า

วันที่ 30 เมษายน 2564 .นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาทให้แก่ครอบครัว นางประพิศ แก้วเล็ก ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
เวลา 10:25 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักอาศัยของ นางประพิศฯบ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 6 ตำบลบางชนะ (บ้านคลองสุข) อำภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุนั้น เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมในการมอบฯ ในครั้งนี้ด้วย