เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 142 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 56,800 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย
และอวัยวะ จำนวน 6 ราย