เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  39 ราย  ได้โลหิต จำนวน 17,150  ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 7 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 13 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 15 ราย