เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ตามแผนประจำเดือน ” เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 157 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 118 ยูนิต (คิดเป็น 41,300 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน
39 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี