เลือกหน้า

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และ บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการร้อยเพชร ณ โรงอาหารโครงการร้อยเพชร ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิงโดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ผ่านการคัดกรอง 39 ราย ได้โลหิต 17,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย อวัยวะ จำนวน 13 ราย และอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ราย