เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้นายสุเชาว์ ทูโมสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
งานปกครอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและสาธารณสุขอำเภอเวียงสระออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บ้านรักสุขภาพ
ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตลาดแม่โสภา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 178 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 157 ยูนิต  (คิดเป็น 54,950 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 21 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 ราย และมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย