เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 บ.โคกช้างมะนาย ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
ให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบ เครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 50 ชุด ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น