เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่าและโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผน
ประจำเดือน ” เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร
พนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 96 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 81 ยูนิต (คิดเป็น 28,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 15 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ณ  พื้นที่โปรโมชั่น  ชั้น 1  เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี