เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  17 มกราคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563 ” ณ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย
1.นางเหลื่อม ชิตน้อย อายุ 99 ปี  บ้านเลขที่   122/1 หมู่ที่  10  ต.โคกม่วง   อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง    
2.นางหลี้หม๊ะ อับดุลเดช  อายุ  83 ปี บ้านเลขที่ 220  หมู่ที่ 1  ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง          
3.นางรุ่น  ด้วงตุด  อายุ 91 ปี  บ้านเลขที่ 135/2  หมู่ที่  8 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป