เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  17  มกราคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์  รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563 ” ณ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน  3  ราย
1.นางเหลื่อม ชิตน้อย อายุ 99  ปี  บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ที่  10  ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง    
2.นางหลี้หม๊ะ อับดุลเดช อายุ 83 ปี  บ้านเลขที่  220 หมู่ที่  1 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง          
3.นางรุ่น ด้วงตุด อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 135/2 หมู่ที่  8 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสนจ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป