เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอเมืองขอนแก่น ปรากฏว่า มีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 196 ราย ได้โลหิต จำนวน 85,200 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 17 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 41 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 41 ราย