เลือกหน้า

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์บุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการเยี่ยมกลุ่มเปราะในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ  ผู้ป่วยติดเตียง นางบัว  อ่อนคำ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 บ้านแมด ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน ให้กับผู้ป่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในเบื้องต้น