เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น  ในพื้นที่อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางเสงี่ยม หลวงนา อายุ 102 ปี
2.นายโกศล รัตนาภรณ์ อายุ 101 ปี
3.พระปลัดอิ่ม ปัญญาวุโธ อายุ 104 ปี
4.พระเจียม โอภาโส อายุ 101 ปี