เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 มกราคม 2563 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่ร่วมกับรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนางวิลัย การเนื่อง อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี (นายบุญธรรม การเนื่อง บุตรชาย เป็นผู้แทนรับมอบเงินและสิ่งของแทน) โดยบ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน  3 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น