เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้
มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 83 ราย ได้โลหิตจำนวน 59 ราย/ยูนิต คิดเป็น 26,550 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย อวัยวะจำนวน 11 ราย  ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้