เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ เรือนจำกลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมและมอบผ้าอนามัย จำนวน 10 ลัง รวมจำนวน 4,800 ชิ้น มูลค่า 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีและคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว ตามโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยในวันที่เข้าเยี่ยมมีผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น จำนวน 628 ราย เด็กติดมารดา จำนวน 3 ราย และผู้ต้องขังอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ จำนวน 2 ราย