เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2563 บจก.แคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วย
ในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 198 ราย ได้โลหิตจำนวน 164 ราย/ยูนิต คิดเป็น 73,800 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย อวัยวะจำนวน 1 ราย  ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานในบริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้