เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 15 มกราคม กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพระแสงและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ตามแผนประจำเดือน โดยมีนายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง ส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอพระแสงร่วมกิจกรรม
มีผู้มาลงชื่อบริจาคโลหิต 113 ราย ได้รับโลหิต 99 ยูนิต คิดเป็น 34,650 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง 14 ราย มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา 12 รายและอวัยวะ 10 ราย