เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล
ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอพล ได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยให้จัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอลำดับที่ 250 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล
นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพล ให้การต้อนรับ