เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับห้างเทสโก้ โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน
” เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหารและบุคคลทั่วไป
ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 54 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 49 ยูนิต (คิดเป็น 17,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 5 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย ณ  หน้าร้านโดยมอนแฮร์  ห้างเทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี