เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  14 มกราคม 2563  เวลา 14.30 น.   นางจุรีพร  โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย  นางนกแก้ว ธูปบ้านเซ่า  บ้านเลขที่ 95/7  หมู่ 9  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
มอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 10,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น  อนึ่ง  มีหน่วยงานราชการ อาทิ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จิตอาสา เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือด้วย ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป