เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมดูสภาพที่อยู่อาศัย รวมทั้งให้กำลังใจผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยและมีฐานะยากจน ตามโครงการ “ กาชาดปันน้ำใจ ซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 “ โดยจะมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ราย นายปรีชา เสวขุนทด บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา/ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสามเงา พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ฯ ในการนี้ได้มอบผ้าขนหนูและเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ดำรงชีพ ต่อไป

Tags: ตาก