เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในภาวการแพร่ระบาดของโควิด 19  จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินมูลค่า 4,805,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้
1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด สำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
3) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล จำนวน 3 เครื่อง