เลือกหน้า

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางจิตสุดา พุทธเกสร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ เทศบาลตำบลบ่อพลอย และโรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหติ จำนวน 123 ราย ผ่านการคัดกรอง 96 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจวงตา จำนวน 23 ราย อวัยวะ 19 ราย และอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบ่อไร่เป็นจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น และหน่วยราชการ หน่วยทหาร ในพื้นที่